Programy

Generator numeru wersji pliku dla Visual Studio 2005/2008/2010

Opis programu

Dodatek (Add-in) dla środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio 2005/2008/2010 pozwala kontrolować generowanie numeru wersji pliku wykonywalnego lub biblioteki dll projektu C++ Win32.

Po zainstalowaniu dodatku uruchom Visual Studio i utwórz nowy projekt w C++ 'Win32 Project' lub otwórz już istaniejący. W menadżerze dodatków z menu narzędzia włącz ten dodatek. Z menu podręcznego rozwiązania, projektu lub zaznaczonych kilku projektów w eksploratorze rozwiązań wybierz pozycję menu 'Dodaj informację o wersji...'. Polecenie to dołączy specjalny plik do projektu - VersionInfo.h

W pliku 'VersionInfo.h' możesz ustawić konfigurację generwania numeru wersji. W pliku tym znajduje się również objaśnienie opcji konfiguracyjnych.

Oto przykładowa zawartość pliku VersionInfo.h:

// Użyj tej stałej aby włączyć lub wyłączyć tworzenie numeru wersji dla tego projektu.
#define ENABLED 1

// Użyj tej stałej aby włączyć lub wyłączyć tworzenie numeru wersji w trybie debugowania.
#define DEBUG 0

// Data utworzenia projektu
//  Format: miesiąc/dzień/rok
//  Nie należy modyfikować formatu tej wartości!
#define DATE "6/10/2011"
//  Data według twoich ustawieniach regionalnych ma postać: 10.06.2011

// Szablon numeru wersji
//  A.B.*  = A.B.X.Y
//  A.B.*.* = A.B.X.Z
//  A.B.C.* = A.B.C.Z
//  A.B.C.D = A.B.C.D
//   gdzie 'X' odpowiada liczbie dni od daty utworzenia projektu. Jeśli data utworzenia
//   nie została zdefiniowana lub schowana jako komentarz, 'X' odpowiada liczbie dni od
//   1 stycznia 2001 roku czasu lokalnego. 'Y' odpowiada liczbie sekund jaka upłynęła
//   od północy czasu lokalnego, podzielonej bez reszty przez 10. Liczba 'Z' jest równa
//   numerowi kompilacji, a litery A, B, C, D oznaczają liczby bez zmian.
#define TEMPLATE "1.0.*"

// Użyj tej stałej, aby wyświetlić numer wersji.
#define VERSION TEXT("1.0.0.0")

// Nie usuwaj tej linii poniżej. Liczba jest zwiększana podczas kompilacji.
#define BUILD 0
        

Podczas kompilacji zostaną automatycznie wyszukane wszystkie pliki zasobów .rc oraz .rc2, które posiadają informację o wersji i zostaną automatycznie uaktualnione.

Nie ma znaczenia na ile platform projekt jest przygotowany. Jeśli użyjesz polecenia menu 'Kompilacja partii...' ('Batch Build...'), to utworzenie numeru wersji zostanie wykonane tylko raz.

Aby dodatek poprawnie rozpoznawał tryb Release nazwa konfiguracji tego trybu powinna zawierać słowo Release. Podobnie jest jeśli chodzi o tryb Debug.

Dodatek jest dostępny w języku angielskim, chińskim (uproszczonym) oraz polskim. Język można wybrać na zakładce opcji w Narzędzia->Opcje...->Version Number Generator. Opcja listy rozwijanej 'Taki sam jak Microsoft Visual Studio' oznacza, że zostanie wybrany język taki sam jak programu Visual Studio, o ile będzie dostępne tłumaczenie. W przeciwnym przypadku zostanie ustawiony język angielski.

Teraz dodatek działa na wszystkich wersjach językowych Visual Studio 2005/2008/2010.

Pliki do pobrania

Tłumaczenie

Dostępne języki:

 • angielski (English)
 • chiński uproszczony (简体中文) (translation by Loa Ding)
 • polski

Jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu dodatku, przetłumacz proszę i wyślij ten plik.


Lista zmian

Version 1.10.11.610 (10.06.2011)

Version 1.10.10.926 (26.09.2010)

Wersja 1.10.10.720 (20.07.2010)

Powrót

Data i czas pliku

Opis programu

Program pozwala na dokonanie zmiany daty i czasu utworzenia, modyfikacji oraz ostatniego otwarcia pliku lub datę i czas utworzenia katalogu według wybranych ustawień. Można go używać na 2 sposoby. Pobierając lub instalując plik wykonywalny (exe) lub instalując rozszerzenie powłoki Eksploratora Windows. W przypadku instalacji rozszerzenia pojawi na się nowa zakładka we właściwościach każdego pliku i folderu, która to stanowi interfejs programu.

Wystarczy wybrać (lub przeciągnąć do okna programu) katalog lub plik. Ustawić odpowiednią datę i czas i zastosować zmiany. W przypadku wyboru katalogu zmiany odnosić się będą do jego zawartości. Używając specjalnego pola filtru plików możesz wybrać do jakich plikó mają zostać zastosowane zmiany.

Zrzuty ekranów

Pliki do pobrania

Jeśli powyższe linki nie działają, spróbuj pobrać program z udostępnionych poniżej:

Get it from CNET Download.com!  Get it from SourceForge.net  Get it from Softpedia.com  Get it from FreewareFiles.com

Jeśli masz zamiar opublikować program, tutaj możesz pobrać plik z jego opisem (PAD).

Powrót

Kontroler układania planu lekcji

Program ten potrafi zautomatyzować proces układania planów lekcji w programie aSc Plan lekcji w wersji 2004, 2006, 2007 oraz 2008. Dzięki temu programowi twoje ułożone plany lekcji będą się zapisywały automatycznie i program zacznie ponownie szukać następnego planu lekcji, a Ty w tym czasie możesz spać spokojnie. Rano możesz wybrać spośród ułożonych planów lekcji ten, który najbardziej odpowiada stawianym wymaganiom.

Nie musisz stać nad komputerem i pilnować czy już został jakiś plan ułożony, aby móc rozpocząć układanie ponowne dla znalezienia najlepszego planu. Ten dodatek do programu aSc Plan lekcji całkowicie wyręczy Cię z tego obowiązku.

Powrót

Zegar czasu

Program pozwoli Ci uruchomić licznik, który będzie odmierzał czas do wyznaczonej przez Ciebie daty i godziny. Czas jaki pozostał do wyznaczonej daty będzie wyświetlany na pasku tytułu każdego aktywnego okna lub na specjalnej tablicy w programie. Jednocześnie możesz uruchomić aż do 10 takich liczników.

Jeśli odliczasz czas do jakiegoś wydarzenia lub zależy Ci na aktualnej informacji ile czasu pozostało do określonej daty spróbuj tego programu i zainstaluj go sobie na swoim komputerze.

Powrót

Pokaż hasło - program informacyjny

Program informacyjny, którego celem jest uzmysłowienie, że hasła, które często wpisujemy w programach, jak np. w Outlooku, są zaszyfrowane na dysku ale nie w pamięci operacyjnej. Program usuwa maskowanie znaków z danego okienka edycyjnego (tylko tyle!), w którym hasło się wpisuje. Sprawdź to. Teraz hasło jest czytelne.

Pamiętaj zatem, aby nigdy nie pozwalać na zapisywanie haseł. Mimo iż wydają się one być zasłaniane gwiazdkami czy kropkami. Wierząc oczywiście, że nie działa w tle żaden koń trojański rejestrujący naciskane przez nas klawisze.

Powrót

Uciekające okienko - program żart

Program żart zadaje pytanie na które bardzo trudno udzielić odpowiedzi negatywnej lub twierdzącej w zależności od ustawień. Uruchamiając program z parametrami możesz sam zdecydować jakie pytanie ma się pojawić, jakie mają być reakcje na odpowiedź. Sprawdź wszystkie dostępne opcje uruchamiając program bez parametrów. Do programu został dołączony skrypt pozwalający uruchamiać program jednym kliknięciem. Wykorzystaj go i zapisz w nim swoje parametry.

Powrót

Pasek zadań - program żart

Program pozwala na ukrycie wszystkich lub wybranych elementy paska zadań, takich jak:

 • przycisk Start;
 • pasek Szybkie Uruchamianie;
 • pasek uruchomionych aplikacji;
 • przycisk na pasku zadań do pokazywania ukrytych ikon w pasku systemowym;
 • pasek systemowy (wraz z obszarem powiadomień);
 • obszar powiadomień;
 • zegar systemowy;

Koniecznie przeczytaj plik start.txt zanim uruchomisz program! Do programu został dołączony skrypt pozwalający uruchamiać go jednym kliknięciem z żądanymi opcjami. Wykorzystaj go i zapisz w nim swoje parametry.

Powrót

Kawa - program żart

Program żart próbuje zaproponować Ci bardzo nietypową podstawkę pod filiżankę kawy. Jaką? Sprawdź :)

Powrót

Moduł obsługi głośniczka systemowego dla Windows 95/98/Me

Jeśli piszesz program dla systemów Windows 95/98/Me i chciałbyś użyć głośniczka systemowego (Windows 95/98/Me takiej możliwości nie udostępnia) możesz użyć tej biblioteki. Wraz z biblioteką zawarty jest plik pozwalający dołączyć bibliotekę do swojego programu statycznie oraz plik nagłówkowy opisujący funkcje, które są eksportowane na zewnątrz. Program został napisany w Asemblerze dzięki temu ma bardzo mały rozmiar.

Powrót

Kreator procesu instalacyjnego

Program jest graficznym interfejsem dla przygotowanego wcześniej pliku instalacyjnego '.inf' zgodnie ze specyfikacją firmy Microsoft. Zobacz INF File Sections and Directives.

Powrót

Kreator Testów Komputerowych

Program Kreator Testów Komputerowych jest programem przygotowanym do budowania i przeprowadzanie testów na komputerach w pracowniach szkolnych. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości programu w szkolnej pracowni musi działać sieć (niekoniecznie z serwerem).

Program jest rozprowadzany w dwóch wersjach: dla nauczyciela oraz dla ucznia. Różnice pomiędzy nimi są takie, iż wersja dla ucznia jest pozbawiona modułu do edycji i tworzenia plików z testami.

Powrót

Konwerter zapisu cyfrowego liczby

Program Konwerter zapisu cyfrowego liczby służy do konwersji liczby całkowitej lub ułamka dziesiętnego z postaci cyfrowej do postaci słownej oraz z postaci słownej na postać cyfrową. Program dokonuje konwersji w oparciu o podstawę liczenia przyjętą w Polsce, tzn. stosuje grupy sześciocyfrowe przy odczytywaniu liczby oraz grupy trzycyfrowe, które obowiązują w takich krajach jak, np.: USA, Francja, Rosja.

Rzecz jasna, że z czytaniem lub pisaniem liczb małego rzędu radzimy z tym sobie raczej dobrze ale już przy liczbie, np. dwudziestosześciocyfrowej możemy napotkać trudności. Chociaż w życiu codziennym wydaje się to być niepotrzebne to jednak warto coś na ten temat wiedzieć więcej.

Powrót

Informacje o producencie komputera

Program, dzięki któremu mamy możliwość dokonania zmian informacji o właścicielu danej kopii systemu Windows oraz producencie tego komputera. Informacje te wyświetlane są tylko na zakładce Ogólne modułu System w panelu sterowania. Wyłączność stanowią dane o właścicielu, które to jeszcze widoczne są w oknie informacyjnym (pod nagłówkiem: Licencje na ten produkt posiada:) każdego programu dostępnego wraz z systemem operacyjnym Windows, np. Paint, Notatnik czy Eksplorator. Prócz możliwości zmiany danych użytkownika komputera, które zostały w prowadzone podczas instalacji systemu Windows, program oferuje wykorzystanie pola zawierającego identyfikator twojej kopii systemu Windows do wpisania dodatkowej linijki tekstu lub dokonania jego zmiany np. w celu jego ukrycia.

Program ten, umożliwia wprowadzenie lub zmianę danych o producencie komputera oraz pozwala umieścić obok tych danych własnego logo lub dodatkowy przycisk wyświetlający okno w którym można zamieścić inne dodatkowe informacje.

Dodatkowo program umożliwia w prosty sposób zastosować własne ekrany, które pokazują się podczas startu, zamykania oraz gotowości do wyłączenia komputera.

Specjalne okno wyboru pliku mapy bitowej daje Ci możliwość podglądu wybranego pliku oraz przetestowania zmian go zastosujesz. Wyświetla dane tego pliku i dodatkowe informacje na jego temat zwracając uwagi (kolor czerwony), jeśli dany plik nie może zostać użyty, gdy posiada nieprawidłowy rozmiar lub nieodpowiednią ilość kolorów, lub ostrzeżenia (kolor niebieski), jeśli dany plik może zostać użyty, ale jego rozmiar lub ilość kolorów, będą powodować zmiany w sposobie jego prezentacji.

Powrót